Sitemap  |  ContactTeambuilding

Deze training is ontwikkeld voor medewerkers en teams die gerichter willen werken aan productiviteit, klantgerichtheid, efficiëntie en slagvaardigheid. Ook leert deze training hoe je beter en meer open met elkaar kunt communiceren. Voor teams die nog meer de teamkwaliteiten willen benutten om daarmee de teamdoelen na te streven.

Trainingsinhoud

  • wat is een team
  • werken aan vertrouwen
  • doelstelling bepalen
  • teamprocessen
  • leidinggeven binnen een team
  • probleem oplossen in teamverband

Onze doelstellingen
Het streefdoel van deze training is het optimaal functioneren als effectief team waarbinnen ieder individu zijn eigenheid kan behouden.

Kosten*
Vanaf € 995,-


Twitter...