Sitemap  |  ContactCommunicatie

Het hoofdaspect van communicatie is luisteren. Daarnaast is het herkennen van lichaamstaal belangrijk. Niets is moeilijker dan kort en bondig zijn en toch de boodschap overbrengen zodat de ontvanger het begrijpt.

Doelgroep
Individuen of groepen die moeite hebben of niet in staat zijn elkaar te bereiken. Bij bedrijven is het van essentieel belang dat er geen ‘boven-’ en ‘ondercultuur’ gaat ontstaan en de boodschap begrepen wordt.

Trainingsinhoud

  • verbeteren van communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit
  • wat is “boven” en “onder” gedrag
  • feedback geven en feedback ontvangen
  • meer grip krijgen op interactie tussen anderen

Onze doelstellingen
Het streefdoel van deze training is dat na afloop de deelnemer(s) begrip kunnen opbrengen voor de boodschap van een ander, waardoor het samenhorigheidsgevoel wordt bevorderd.

Kosten*
€ 295,-


Twitter...