Sitemap  |  ContactCoaching

Een coach begeleidt personen of teams die problemen hebben waar ze zelf niet uit kunnen komen. De coach helpt de gecoachte tot een oplossing te komen.

Doelgroep
Bedrijven of personen die zich in een veranderingsproces bevinden en daar op eigen kracht niet uit kunnen komen.

Hoe verloopt het coaching proces

  • de coach stelt samen met het individu of met de groep de diagnose
  • naar aanleiding van de diagnose wordt een coaching traject vastgesteld
  • de coach stimuleert het individu of de groep zelf tot oplossingen te komen

Deze training is goed te combineren met een weerbaarheidstraining.

Onze doelstellingen
Het streefdoel van deze training is dat na afloop de persoon of de groep zich prettig kan voelen bij de gevonden oplossingen.

Kosten*
€ 315,-


Twitter...