Sitemap  |  ContactFunctioneren & beoordelen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van leiding geven. Hoe laat je een medewerker in een functioneringsgesprek op een positieve manier weten hoe hij/zij in het bedrijf functioneert en hoe beoordeel je een medewerker?

Doelgroep
Directies, leidinggevenden en P&O medewerkers die te maken hebben met functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Trainingsinhoud

  • wat is een functioneringsgesprek
  • wat is een beoordelingsgesprek
  • verbeteren van communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit
  • feedback geven en feedback ontvangen
  • verschillende gesprekstechnieken

Onze doelstellingen
Het streefdoel van deze training is de gespreksleider in staat stellen om op de juiste manier een boodschap over te brengen.

Kosten*
€ 315,-


Twitter...